Tekstgrootte

-A A +A

Instanties

Er wordt in Uden samengewerkt om te komen tot een adviesraad sociaal domein, door de WMO-raad, PMU, LSV en DWU. 

Voor onderzoek, zorg, school, woonvorm of werk voor mensen die slechtziend of blind zijn.

CAK

Centraal Administratie Kantoor (regelen o.a. Eigen Bijdrage WMO en WLZ)

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt... lees meer »

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Wie is Stichting Hoormij?
Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis kan het lastig maken om mee te draaien in de... lees meer »

Wat wij doen
Ieder(in) heeft drie kerntaken:
Collectieve belangenbehartiging
Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties. We ijveren ervoor dat... lees meer »

Gemeenten bezuinigen op huishoudelijke hulp, onder andere door betaalde hulp te vervangen door onbetaalde hulp.
Persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) mogen vaak niet meer gebruikt worden om... lees meer »

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.
De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij... lees meer »

Wat is de LuisterBieb? De eerste luisterboekenapp in Nederland. Met deze app kan de Bibliotheek alle Nederlandstalige luistercontent voor haar leden aanbieden voor mobiel gebruik.
Voor wie... lees meer »