Tekstgrootte

-A A +A

Bouwen & wonen

Welkom bij bouwen & wonen: Gebouwen kennen we in allerlei vormen: scholen, ziekenhuis, gemeentehuis, winkels, horeca, theater, bioscoop, voorzieningen en instellingen, maar ook appartementencomplexen en woningen.
De in- en uitgankelijkheid van gebouwen laat dikwijls veel te wensen over. Eenmaal in het gebouw valt het dikwijls ook niet mee. Een gehandicapte moet zo veel mogelijk zelfstandig een gebouw in en uit kunnen en zich door een gebouw kunnen verplaatsen.
De regelgeving voldoet op dit moment niet aan redelijk te stellen eisen zoals in het Handboek voor Toegankelijkheid. Wij proberen alle instanties er continue op te wijzen dat kleine extra voorzieningen voor veel noodzakelijk comfort zorgen.
Over de verschillende onderwerpen en projecten informeren wij u in deze website. Wij proberen daarbij zo transparant en actueel mogelijk te zijn. Reacties en bijdragen zijn altijd welkom. 

We zijn betrokken bij onder andere de volgende onderwerpen en projecten:

 AREA Recent hebben we een kennismakingsoverleg gehad met AREA de stichting die woningen bouwt en beheerd in Uden en Veghel. DWU vindt toegankelijkheid en levensloopbestendigheid, maar ook veiligheid heel belangrijk voor zowel nieuwe woningen als de bestaande woningvoorraad. Bij renovatie van woningen zijn er kansen om woningen up to date te maken. Met AREA hebben we afspraken gemaakt om gezamenlijk het project Retraitehuis te evalueren. AREA start binnenkort met het project PIUS X school en een renovatie van woningen in de wijk Hoevenseveld. DWU heeft aangeboden om hierbij te adviseren.   Op het gebied van veiligheid is de groeiende groep van thuiswonende dementerende bewoners een aandachtspunt.

Toegankelijkheidsadviezen DWU geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over toegankelijkheid. Adviezen zijn inmiddels uitgebracht over:  

Schoolcomplex De Brinck en de Petteflet:  tijdens de bouw en in de fase van oplevering hebben we in goed overleg adviezen gegeven die de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking of handicap  verbeteren. Deze groep kinderen gaat steeds meer naar de scholen in de wijk.    

Wijkaccommodatie Muzerijk: Dit grote complex omvat niet alleen een wijkaccommodatie maar ook een sporthal, een school, een aantal woningen voor dementerenden, maar ook kleinschalige voorzieningen op het gebied van zorg en gezondheid. Het complex is al enkele jaren in gebruik en we hebben na lang aandringen in het kader van een bredere evaluatie ons commentaar ingediend. Met name de toegankelijkheid van het complex (buiten) en de toegankelijkheid van de mindervalidentoeiletten laat te wensen over.    

Huisartsenpost (HOED) in Zoggel: Dit bestaande gebouw wordt verbouwd tot huisartsenpost. Op ons verzoek hebben we het bouwplan van commentaar voorzien. De gemeente houdt vast aan het Bouwbesluit en hanteert ook het Handboek Toegankelijkheid. Voor de inrichting zijn de huisartsen verantwoordelijk. 

Relevante websites:

Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) laat zien dat een pand toegankelijk is voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Dit keurmerk wordt ook gebruikt om aan te tonen dat een bedrijf... lees meer »