Tekstgrootte

-A A +A

Beter thuis wonen en WMO

WMO Welzorg verzorgt in de regio de hulpmiddelen in het kader van de WMO. Er zijn heel veel klachten over de uitvoering door de organisatie van Welzorg. Drempels Weg Uden heeft daarom de publiciteit gezocht en eind 2016 het Brabants Dagblad benaderd om deze problemen aan de orde te stellen. Op de publicatie is veel gereageerd en de resultaten van deze actie hebben wij aan de gemeente Uden en Welzorg op 8 februari gepresenteerd en gevraagd om uitleg. We hebben in dit overleg uitleg gekregen over de problemen bij de Welzorg organisatie en het oplossen daarvan. Er heeft een grote reorganisatie en centralisatie plaastgevonden en er is vanaf medio februari een nieuwe werkwijze ingevoerd. Er wordt nu hard gewerkt aan de oude werkvoorraad. Er is nu voor alle nieuwe aanvragen een nieuwe aanpak waarbij zowel leveringen als reparaties door middel van het 'proces op dagbasis' worden gepland en afgehandeld. De gemeente Uden heeft in deze periode ook nog een officiële klacht ingediend bij Welzorg. Op 12 april hebben wij opnieuw overleg gehad met Welzorg en de gemeente en geconstateerd dat er druk aan de achterstand is gewerkt. Uit concrete voorbeelden weten we dat de uitvoering zeker nog niet vlekkeloos gaat. Over 3 maanden heeft DWU een nieuwe afspraak met de rayonmanager. 

Tenslotte is er afgesproken dat bij de volgende aanbesteding DWU actief wordt betrokken in het programma van eisen en de aanbesteding. Wij hebben onder andere gepleit voor een inlog systeem voor cliënten zodat het eigen dossier gevolgd kan worden en digitaal berichtenverkeer binnen het dossier mogelijk is. 

 

Relevante websites:

Ik ben vergeetachtig, betekent dit dat ik dement word? Wat zijn de symptomen van dementie? Is Alzheimer hetzelfde als dementie? Hoe moet ik omgaan met dementie? Welke hulp is er en waar vind ik... lees meer »

CAK

Centraal Administratie Kantoor (regelen o.a. Eigen Bijdrage WMO en WLZ)

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt... lees meer »

Informatie over dagjes uit, hulpmiddelen en vele andere zaken. Een handige zoekfunctie brengt verder met het organiseren van een dagje uit.

 

Doof.nl bestaat sinds 1997 en is de best bezochte nieuwssite voor doven en slechthorenden van de Benelux. Doof.nl voorziet u dagelijks van nieuws en betrouwbare informatie over gehoorverlies en... lees meer »

Bereken uw eigen bijdrage:
U kunt onze rekenprogramma’s gebruiken om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Het rekenprogramma berekent wat u ongeveer gaat betalen. De uitkomst van het... lees meer »

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Gemeenten bezuinigen op huishoudelijke hulp, onder andere door betaalde hulp te vervangen door onbetaalde hulp.
Persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) mogen vaak niet meer gebruikt worden om... lees meer »

Wat wij doen
Ieder(in) heeft drie kerntaken:

Collectieve belangenbehartiging:
Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties. We ijveren ervoor... lees meer »

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.
De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij... lees meer »